What
  • Ăn uống
  • Chưa phân loại
  • Dịch vụ
  • Đào tạo
  • Mua sắm
Where

Đăng ký AmserPass

ONCE AMSER FOREVER AMSER

Chương trình Thẻ AMSER PASS dành riêng cho Giáo viên, Học sinh, Cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Amsers).

Khi tham gia, bạn sẽ nhận được những quyền lợi dành riêng cho thành viên, từ các doanh nghiệp, nhà hàng Amser. Những quyền lợi này bắt đầu từ khi bạn nhận được thẻ, và luôn được cập nhật thường xuyên Chương trình được thực hiện và điều phối bởi Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam (H-A-O).

THẺ AMSERPASS

Thẻ được cấp cho học sinh, cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam khi đăng ký hoàn thiện theo mẫu đăng ký và thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan. Thành viên tham gia chương trình yêu cầu cung cấp thông tin chính xác, cập nhật, và đóng phí thành viên thường niên là 200.000 đồng.

Nếu bạn chưa phải là thành viên, xin mời ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

DOANH NGHIỆP AMSER

Doanh nghiệp Amser là những Doanh nghiệp của Amser hay do Amser quản lý/điều hành. Doanh nghiệp Amser tham gia chương trình, cùng cung câp các dịch vụ chất lượng với mức ưu đãi tốt nhất dành cho cộng đồng

Nếu bạn muốn đăng ký tham gia Doanh nghiệp Amser, xin mời ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY