What
 • Ăn uống
 • Chưa phân loại
 • Dịch vụ
 • Đào tạo
 • Mua sắm
Where

Giới thiệu về AmserPass

AMSER PASS

Kết nối và gia tăng giá trị cộng đồng Amser

DOANH NGHIỆP

Quảng bá và kết nối thương hiệu doanh nghiệp Amser

QUYỀN LỢI

Nhận diện thành viên Amser và hưởng ưu đãi từ DN Amser

KINH PHÍ

Phí duy trì hoạt động thường niên: 200,000 đồng/ năm

THẺ AMSER PASS LÀ GÌ?

AMSER PASS là mạng lưới kết nối toàn bộ các Amsers. Chương trình Thẻ AMSER PASS dành riêng cho Giáo viên, Học sinh, Cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Amsers).

Khi tham gia, ngoài việc định danh và kết nối Amser, bạn còn nhận được những quyền lợi dành riêng cho thành viên, từ các doanh nghiệp Amser. Những quyền lợi này bắt đầu từ khi bạn nhận được thẻ, và có giá trị khi thẻ còn hiệu lực.

Chương trình được thực hiện và điều phối bởi Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam (H-A-O).

Nếu bạn chưa có thẻ thành viên, xin mời đăng ký tại links dưới đây

CÁC LOẠI THẺ

AMS-GV
Thẻ đặc biệt được phát hành tặng riêng cho giáo viên và cựu giáo viên của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Danh sách giáo viên được xác định theo danh sách của nhà trường, có hiệu lực từ tháng 11 năm 2017.

AMS-HS
Thẻ được cấp cho học sinh, cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khi đăng ký hoàn thiện theo mẫu đăng ký này và thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan. Thành viên tham gia chương trình yêu cầu cung cấp thông tin chính xác, cập nhật, và đóng phí duy trì và phát hành thẻ hàng năm.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ:

 • Thẻ AmserPass chỉ có giá trị với chủ sở hữu thẻ, không được cho mượn, chuyển nhượng. Doanh nghiệp có thể kiểm tra các thông tin liên quan (nếu cần thiết) trước khi áp dụng ưu đãi.
 • Khi bị mất thẻ, vui lòng liên hệ với H-A-O qua địa chỉ membership@hn-ams.orgđể cấp lại thẻ, với phí cấp lại thẻ là 50.000 đồng.
 • Khi đi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, vui lòng đưa thẻ cho nhân viên thu ngân trước khi yêu cầu thanh toán để được hưởng ưu đãi.
 • Thẻ AmserPass được phát hành theo định kỳ vào cuối mỗi quý và chuyển phát tới thành viên đăng ký và đóng góp phí thành viên, vào đầu quý tiếp theo.
 • Thẻ AmserPass có giá trị trong vòng 1 năm và được cập nhật hàng năm.

QUYỀN LỢI

 • Thành viên sử dụng thẻ AmserPass tại các điểm chấp nhận thẻ - là các doanh nghiệp, nhà hàng Amser đã ký cam kết và thoả thuận ưu đãi với H-A-O. Các điểm chấp nhận thẻ và ưu đãi tương ứng tại từng địa điểm được cập nhật thường xuyên tại website ap.hn-ams.org
 • Được nhận thông tin các chương trình ưu đãi đặc biệt, chương trình dành riêng cho thành viên sở hữu thẻ AmserPass của doanh nghiệp Amser.
 • Được ưu tiên đăng ký tham dự các sự kiện của H-A-O.
 • Được hưởng các ưu đãi từ đối tác của H-A-O.

KINH PHÍ

 • Phí duy trì thẻ thường niên là 200.000 VND/năm

KINH PHÍ PHÁT HÀNH THẺ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO:

 • Duy trì hoạt động của chương trình Thẻ AmserPass (bao gồm, không giới hạn ở các hoạt động: cập nhật dữ liệu, phát hành, quản lý thẻ, tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Thẻ ...)
 • Đẩy mạnh các hoạt động của chương trình nhằm mang lại giá trị và lợi ích cho cộng đồng Amser (bao gồm cả giáo viên/cựu giáo viên, học sinh/cựu học sinh và các đối tượng liên quan)
 • Hỗ trợ các chương trình kết nối hỗ trợ cộng đồng Amser khác.
PHÍ PHÁT HÀNH THẺ VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN:
 • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội H-A-O
 • Số tài khoản: 0541007112000
 • Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Chương Dương
 • Ghi chú: [Họ tên] - [Lớp] - [Khóa] - [SĐT] - AmserPass [năm]